Thaddaeus Ropac – Joseph Beuys – Utopia at the Stag Monuments – 21

Thaddaeus Ropac - Joseph Beuys - Utopia at the Stag Monuments - 21