Thaddaeus Ropac – Joseph Beuys – Utopia at the Stag Monuments – 34

Thaddaeus Ropac - Joseph Beuys - Utopia at the Stag Monuments - 34